Skip to content
21/8/2018

Na náboru v Porubě se předvedlo mnoho pohybově nadaných dětí

Den náborů se konal v květnu 2018, kde jsme přivítali v pátek 25. 5. 2018 od 9h celý první ročník ZŠ Dětská a 3. MŠ z MO Poruba.

Zde jsme pro děti na hlavním travnatém hřišti areálu SaP Poruba připravili 10 stanovišť zaměřených na pohybové schopnosti a dovednosti. Na dvou stanovištích si děti zahrály mini fotbal na hřišti menších rozměrů o menším počtu hráčů. Při jednotlivých cvičeních jsme mimo jiné využívali materiální vybavení ve formě rozlišovacích dresů a sportovní pomůcky, jako jsou míče, slalomové tyče, překážky a další, které nám celou akci hodně ulehčili.

Celkový počet účastníků z řad sportujících dětí se pohyboval okolo 150. Ukázalo se, že dětem sport a celkově pohybové aktivity nedělají žádné problémy, ba spíše naopak. Mezi dětmi bylo velké procento pohybově nadaných jedinců a to, jak z řad chlapců, tak i děvčat. Děti, jejichž přirozeností je trávit čas v pohybu, byly cvičeními a hrami nadšené. Teď je otázkou, jestli je rodiče přivedou na stadión a budou je pravidelně podporovat v jejich sportování a následné činnosti v klubu. Pevně věříme, že určitě nebude málo takových, kteří se do zdejšího fotbalového klubu na základě této akce přihlásí.